Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana smještena je u Krapinsko-zagorskoj županiji, svega četrdeset kilometara od Zagreba. Rad je organiziran zgradi ukupne površine 25 000 m2, bolnički stacionarni kapacitet je 190 kreveta, bolesničke sobe, ordinacije i kirurške sale suvremeno su opremljene i služe obavljanju čitavog spektra medicinskih usluga. Bolnica trenutno broji 620 zaposlenih, 491 medicinskih i 129 nemedicinskih djelatnika. Kontinuirano usavršavanje osigurava najkvalitetniju zdravstvenu skrb prvenstveno za oko 140 tisuća stanovnika Krapinsko-zagorske županije, ali i za pacijente iz drugih regija Republike Hrvatske.

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana prema kategorizaciji zdravstvenih ustanova spada u rang županijske bolnice treće kategorije (Županijska III A) te zbrinjava pacijente prvenstveno s područja Krapinsko-zagorske županije, ali i šire.

Sukladno mreži bolničke djelatnosti u Krapinsko-zagorskoj županiji, Bolnica raspolaže s 190 akutnih kreveta, 23 stolaca/postelja dnevne bolnice i 32 kreveta za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb. Poliklinički dio djelatnosti obavlja se u 44 ambulante specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i 31 ambulanti specijalističke dijagnostike.

Broj pacijenata godišnje hospitaliziranih u stacionarnom dijelu je 12 tisuća, dok kroz Polikliniku i dnevnu bolnicu godišnje prolazi 400 tisuća pacijenata.

MISIJA , VIZIJA I KLJUČNE VRIJEDNOSTI

Misija
Pacijent i njegova obitelj u središtu su naše pažnje. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana ustanova je sekundarne zdravstvene zaštite koja pruža dostupnu, sveobuhvatnu, kontinuiranu i sigurnu zdravstvenu zaštitu stanovništvu Krapinsko-zagorske županije i šire. Odgovorni smo članovi zajednice u kojoj živimo i radimo, a svojim ponašanjem, standardom i kvalitetom usluge nastojimo opravdati povjerenje javnosti u zdravstveni sustav.

Vizija
Naša je želja postati ustanova koju će pacijenti i osoblje prepoznavati po izvrsnosti i suosjećanju u usluzi i skrbi. Želimo se etablirati se kao referentni, regionalni lider i centar za pružanje medicinskih usluga iznimne kvalitete iz područja bolničke zdravstvene zaštite za pacijente sjeverozapadne Hrvatske i šire. Naše je nastojanje postati ustanova koja će razvijati i unapređivati znanstveno-istraživačku i nastavnu djelatnost za sve profile medicinskog osoblja. Želimo i dalje promicati i jačati suradnju s drugim zdravstvenim ustanovama i institucijama, s ciljem pružanja visokokvalitetne zdravstvene zaštite koja je integrirana, pristupačna, dostupna i primjerena zahtjevima zajednice.

Ključne vrijednosti

Poštenje
U obavljanju naših dužnosti vođeni smo najviših etičkim standardima, a prava pacijenata su naš prioritet.

Suosjećajnost
Suosjećamo s pacijentima i njihovom obitelji kako bi im pomogli olakšati bol i patnju.

Timski rad
Promičemo radnu sredinu suradnje i partnerstva, povjerenja i obostranog uvažavanja.

Predanost
Svaki naš zaposlenik slijedi misiju i viziju naše ustanove i trudi se dati svoj doprinos.

Profesionalnost
Naši kadrovi svoj posao obavljaju stručno, a kontinuiranom internom i eksternom edukacijom stječu znanja i vještine te ovladavaju novim metodama i tehnikama liječenja.

Otvorenost
Prihvaćamo ideje, prijedloge i povratne informacije s ciljem kontinuiranog poboljšanja i inovacije.