Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice je zdravstvena ustanova sa dugogodišnjom tradicijom u bavljenju fizikalnom i rehabilitacijskom medicinom. Smještena je u srcu Hrvatskog zagorja, u mirnoj kotlini okruženoj slikovitim brežuljcima.  Bolnica se bavi medicinskom rehabilitacijom, dijagnostikom i liječenjem neuroloških, kardiovaskularnih, ortopedsko-traumatiziranih, reumatoloških i endokrinoloških bolesnika odrasle i dječje dobi.  Bolnica pruža visokokvalitetne zdravstvene usluge kroz primjenu suvremenih dijagnostičko-terapijskih postupaka i metoda liječenja, kao i primjenu ljekovitih činitelja –  termomineralne ljekovite vode temperature od 39 do 41°C koju karakteriziraju kalcij, magnezij i hidrokarbonat te ljekovitog blata – fanga. Mjesto je poznato još iz rimskog doba kao Aquae Vivae ili voda života. U sklopu bolnice nalaze se četiri bazena od kojih je Jakobov bazen izgrađen na samom izvoru termalne vode i jedan je od rijetkih takvih primjera u svijetu.

Zbog svoje specifičnosti interdisciplinarnog pristupa bolesnicima, koji podrazumijeva skrb specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, neurologa, ortopeda, interniste, kardiologa, reumatologa, endokrinologa, radiologa te laboratorijske dijagnostike, kao i medicinskih sestara i fizioterapeuta raznih profila, radnih terapeuta, logopeda i psihologa, Bolnica je u mogućnosti zbrinuti i rehabilitirati i najkompleksnije bolesnike.

Današnji kapacitet Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice obuhvaća 580 kreveta za stacionarnu bolničku djelatnost – rehabilitaciju i liječenje osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i za zdravstveni turizam, kojim se naša Bolnica bavi već dugi niz godina.

 

Rehabilitacija odraslih

Odjel za medicinsku rehabilitaciju bolesnika s reumatskim bolestima bavi se prevencijom, fizikalnim i medikamentoznim liječenjem te rehabilitacijom pacijenata s degenerativnim, vanzglobnim i upalnim reumatizmom, stanjima nakon traume i/ili operacije sustava za kretanje te osteoporozom, sistemskim bolestima vezivnog tkiva.

Odjel za medicinsku rehabilitaciju kraniocerebralnih bolesnika i akutnu neurologiju rehabilitiraju se bolesnici s kraniocerebralnim ozljedama, poremećajem svijesti (koma, vegetativno stanje, minimalno svjesno stanje) te se liječe akutni neurološki poremećaji kao i pogoršanja kroničnih neuroloških bolesti.

Odjel za medicinsku rehabilitaciju neuroloških bolesnika rehabilitira bolesnike sa smanjenjem aktivnosti i ograničenjem participacije nakon završenog akutnog liječenja mozga.

Odjel za medicinsku rehabilitaciju ortopedskih i traumatoloških bolesnika provodi rehabilitaciju nakon rekonstruktivnih operacija sustava za kretanje te operacija opće i sportske traumatologije.

Odjel za medicinsku rehabilitaciju kardioloških bolesnika bavi se rehabilitacijom bolesnika s preboljenim srčanim infarktom, anginom pektoris, učinjenom perkutanom koronarnom intervencijom (PCI), operacijom srčanih premosnica (CABG) ili srčanih zalistaka te u bolesnika s bolestima periferne arterijske cirkulacije.

Rehabilitacija djece

Na Odjelu za medicinsku rehabilitaciju djece provodi se rehabilitacija posttraumatskih i stanja nakon kraniocerebralnih ozljeda, neuroloških i neuromuskularne bolesti, stanja po traumatskom oštećenju lokomotornog sustava, rehabilitacija djece s cerebralnom paralizom i poteškoćama u razvoju te upalnih reumatoloških bolesti dječje dobi.

Akutna stanja i pogoršanja kroničnih stanja

Specifičnost naše Bolnice je, između ostalog, postojanje Odjela za unutarnje bolesti s Hitnom internističkom ambulantom i Dnevnom bolnicom te Odjela za reanimatologiju i intenzivno liječenje (JIL).  Odjel za unutarnje bolesti bavi se liječenjem kardiovaskularnih bolesnika, bolesnika sa šećernom bolešću i metaboličkim sindromom te reumatološkim bolestima uz pokrivanje ostale kazuistike opće interne medicine. U JIL-u se zbrinjavaju teški i životno ugroženi bolesnici zaprimljeni kroz Hitnu internističku ambulantu te oni kod kojih je do pogoršanja došlo tijekom provođenja jednog od vida liječenja ili rehabilitacije u našoj Bolnici. Osnivanjem Klinike Magdalena uspostavljena je bliska suradnja u kardiovaskularnoj dijagnostici i liječenju i rehabilitaciji kardioloških bolesnika, osobito onih s koronarnom revaskularizacijom i zamjenom srčanih zalistaka.

Specijslističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

U Bolnici djeluju specijalističke ambulante za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju odraslih, dječja fizijatrijska ambulanta te kardiološka, reumatološka, dijabetološka, neurološka i ortopedska ambulanta.

Od dijagnostičkih postupaka u našoj se bolnici mogu obaviti: ultrazvuk lokomotornog sustava, internistički ultrazvuk, ultrazvuk srca, ergometrija, EKG, holter, spirometrija, EMNG, EEG, doppler karotida, TCD, tilt-up test, iznokinetička dijagnostika, klasične i kontrastne radiološke pretrage, CT, mamografija, denzitometrija, medicinsko-laboratorijska dijagnostika.

Rehabilitacijski programi uključuju: hidroterapiju, podvodnu masažu, limfnu drenažu, suhu masažu, individualnu i grupnu medicinsku gimnastiku, terapijski ultrazvuk, magnetoterapiju, elektroanalgetske procedure, elektrostimulaciju, terapiju laserom, kontinuirano pasivno razgibavanje, udarni val, izokinetičku rehabilitaciju, kineziotaping, krioterapiju, parafin i fango, a po potrebi i okupacionu i funkcionalnu radnu terapiju, te tretman logopeda i psihologa.