ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije zdravstvena je ustanova osnovana radi provedbe mjera hitne medicine na području Krapinsko-zagorske županije. S radom smo započeli 1. studenoga 2011. godine odvajanjem djelatnosti hitne medicine od Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije. Osnivač ustanove je Krapinsko-zagorska županija.

Uz navedeno osiguravamo suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne (regionalne) samouprave, organiziramo i osiguravamo popunjavanje mreže timova na području Krapinsko-zagorske županije, planiramo, organiziramo i sudjelujemo u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području, osiguravamo provedbu standarda kvalitete rada te predlažemo Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti, provodimo aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine, osiguravamo sportske, kulturne i druge manifestacije, te obavljamo i druge poslove iz područja hitne medicine za potrebe Krapinsko-zagorske županije.

Organiziramo provedbu hitne medicinske skrbi na području Krapinsko-zagorske županije putem timova hitne medicinske službe u sjedištu Zavoda u Krapini te Ispostavama smještenim u Donjoj Stubici, Klanjcu, Konjščini, Mariji Bistrici, Pregradi, Zaboku i Zlataru.
U Krapini je smještena Medicinska prijavno-dojavna jedinica u kojoj se zaprimaju pozivi za intervencijama s cijelog područja Krapinsko-zagorske županije na broj telefona 194.

Zapošljavamo ukupno 140 djelatnika, od čega 40 doktora medicine, 17 prvostupnika sestrinstva, 44 medicinskih sestara/ tehničara, 34 vozača vozila hitne medicinske pomoći, te 5 djelatnika u ravnateljstvu ustanove i računovodstvu.

U svom radu provodimo Standarde donijete od strane Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu u pogledu edukacije djelatnika, medicinske opreme, vizualnog identiteta i opreme vozila hitne medicinske službe, te zaštitne radne odjeće i obuće za naše zaposlenike.

Prepoznali smo, a kako bi se stanovnicima te svim osobama koje se nalaze na području Krapinsko-zagorske županije pružila pravovremena te kvalitetna hitna medicinska pomoć, da je iznimno bitno raditi na promociji važnosti pružanja pravovremene pomoći unesrećenim osobama do dolaska timova hitne medicinske službe, stoga ciljano educiramo laike o osnovnim mjerama pružanja prve pomoći kao i o postupcima oživljavanja uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora.

žSvrha Zavoda je pružanje kvalitetnije, dostupnije i ravnomjernije hitne medicinske skrbi za sve osobe na području Krapinsko-zagorske županije.
Poštujući navedene postulate i standarde u suvremenoj hitnoj medicini, zahvaljujući educiranom i motiviranom kadru, suvremenoj medicinskoj opremi i vozilima postižemo izvrsne rezultate u obavljanju djelatnosti hitne medicine.