ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije osnovan je 1. lipnja 1996. godine odlukom Poglavarstva Krapinsko-zagorske županije.
Djelatnost Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije sastoji se od čitavog niza mjera zdravstvene zaštite koje pokrivaju zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, prikupljanje, kontrolu i analizu statističkih izvješća iz područja zdravstva, analizu epidemiološkog stanja, preventivne i protuepidemijske mjere, mikrobiološku djelatnost, aktivnosti vezane uz rano otkrivanje kroničnih masovnih bolesti, bolesti ovisnosti, analizu bazenskih voda, analizu otpadnih voda, analizu ispravnost vode za ljudsku potrošnju, hrane, predmeta opće upotrebe te ostale poslove iz djelokruga javnog zdravstva.

U sklopu Zavoda za javno zdravstvo djeluju sljedeći zdravstveni Odjeli:

• Higijensko-epidemiološki odjel,
• Odjel za školsku medicinu
• Odjel za socijalnu medicinu i javno zdravstvo; Centar za prevenciju ovisnosti
• Odjel za kliničku mikrobiologiju
• Odjel za zdravstvenu ekologiju