Ostalo

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije zdravstvena je ustanova osnovana radi provedbe mjera hitne medicine na području Krapinsko-zagorske županije. S radom smo započeli 1. studenoga 2011. godine odvajanjem djelatn…

Dr. Mirka Crkvenca 1, 49 000 Krapina

+385 49 373 411

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije osnovan je 1. lipnja 1996. godine odlukom Poglavarstva Krapinsko-zagorske županije. Djelatnost Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije sastoji se od čitavog ni…

I. G. Kovačića 1, 49 250 Zlatar

+385 49 467 152