Zasebnost

Spoštovani!

Zagorje Health se zavezuje, da bo spoštovalo anonimnost in zasebnost uporabnikov teh spletnih strani, dokler se le-te uporabljajo v okviru dovoljenih pogojev uporabe. Osebni podatki uporabnika, kot so ime, naslov, telefonska številka, naslov elektronske pošte, kot tudi drugi podatki, se bodo zbirali le, če jih bo uporabnik prostovoljno posredoval. Tako zbrani podatki se bodo uporabljali za kontakte in informiranje, statistično obdelavo obiskov in za boljše razumevanje potreb in zahtev uporabnikov teh spletnih strani. Tako zbrani podatki ne bodo na voljo brez izrecnega soglasja uporabnika, če se te spletne strani uporabljajo v okviru dovoljenih pogojev uporabe.

Zagorje Health si bo prizadevalo, da maksimalno zaščiti zasebnost in anonimnost uporabnikov in obiskovalcev teh spletnih strani.

Dodatne informacije o zaščiti zasebnosti in zbiranju uporabniških podatkov lahko najdete na naši spletni strani, ki govori o politiki piškotkov (cookie policy): cookie policy

Pogoji uporabe

Spoštovani!

Zelo smo veseli, da ste dostopili do uradnih spletnih strani Zagorje Health. Z dostopom in ogledom teh spletnih strani se strinjate, da sprejemate pogoje njihove uporabe.  Z dostopom in ogledom teh spletnih strani to počnete na lastno odgovornost.  Zagorje Health ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne posledice, nastale iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti njihove uporabe.

Vsebina teh spletnih strani je bila pripravljena z vso skrbnostjo in v dobri veri, njihov edini namen pa je zagotavljati informativne vsebine in služiti izključno namenu informiranja. Zagorje Health ne jamči za popolnost in pravočasnost vseh informacij, ki jih vsebujejo te spletne strani, prav tako ne jamči za popolnost in pravočasnost vsebine spletnih strani, na katere se te spletne strani nanašajo. Zagorje Health si pridržuje vse pravice, da po lastni presoji kadar koli in brez predhodnega obvestila dopolni, spremeni ali odstrani katero koli vsebino teh spletnih strani. Zagorje Health si pridržuje vse pravice, da po lastni presoji kadar koli in brez predhodnega obvestila dopolni, spremeni ali odstrani pogoje dostopa in uporabe teh spletnih strani.

Vse vsebine, razen uradnih oznak Zagorje Health, je dovoljeno kopirati le za osebno uporabo in za nekomercialne namene, ob upoštevanju vseh avtorskih pravic. Za vsako objavo, prenos, javno prikazovanje teh spletnih strani za namene, ki niso dovoljeni, je treba zahtevati pisno dovoljenje Zagorje Health, kot tudi drugih lastnikov avtorskih pravic. Vsako drugo kopiranje in spreminjanje delov vsebine, kot tudi uporaba teh spletnih strani za namene, ki niso dovoljeni, je izrecno prepovedano. Izrecno je prepovedano nepooblaščeno poskušati spreminjati podatke, izogibati in ne upoštevati varnostne nastavitve, kot tudi uporabljati te internetne strani v nasprotju z njihovim namenom.

Avtorske pravice za izgled in oblikovanje obdrži podjetje – izvajalec teh spletnih strani.

Vsi uporabniki, ki dostopajo do strani www.zagorjehealth.hr, uporabljajo njeno vsebino na lastno odgovornost.  Grozd zdravstvenega turizma Zagorje – zdravje na dlani ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno, naključno, nematerialno ali materialno škodo, ki nastane zaradi dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe strani www.zagorjehealth.hr ali zaradi kakršne koli napake ali nepopolnosti v njeni vsebini.

Veljavno pravo

Za razlago, uporabo in pravne učinke vseh dovoljenj, izključitev in pogojev uporabe spletnih strani www.zagorjehealth.hr velja hrvaško pravo, za vse zahtevke in spore, ki nastanejo zaradi uporabe spletnih strani Grozda zdravstvenega turizma Zagorje – zdravje na dlani ali v zvezi z njimi pa so izključno pristojna hrvaška sodišča in se določi krajevna pristojnost sodišča v Krapini.

Distribucija podatkov in materialov, objavljenih na spletnih straneh Grozda zdravstvenega turizma Zagorje – zdravje na dlani je lahko, v nekaterih jurisdikcijah, omejena z zakonom, in vse osebe morajo biti seznanjene s temi predpisi in delovati v skladu z njimi, Grozd zdravstvenega turizma Zagorje – zdravje na dlani pa ne odgovarja za dostop do spletnih strani z območjih, kjer je njihova vsebina omejena ali prepovedana.