Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice prva je hrvatska zdravstvena ustanova s međunarodnim certifikatom izvrsnosti u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji. Riječ je o certifikatu koji garantira osiguravanje najviših standarda kvalitete pružanja usluga fizikalne medicine i rehabilitacije u skladu s međunarodnom praksom.

Certifikat izdaje njemački TEMOS, kao jedina certifikacijska kuća u svijetu koja od 2005. godine procjenjuje kvalitetu pružanja zdravstvenih usluga stranim pacijentima. Temos certifikacijski programi predstavljaju znak povjerenja i sigurnosti za mnogobrojna osiguravajuća društva i organizacije širom svijeta.

TEMOS je ujedno i prednost da strane osiguravajuće kuće svojim pacijentima podmire troškove liječenja izvan matične države, što je posebno značajno za razvoj zdravstvenog turizma Krapinsko zagorske županije i šire.

Razvoj zdravstvenog turizma u kojem i sami sudjelujemo kao članice Klastera zdravstvenog turizma Krapinsko zagorske županije, uskoro će biti moguć samo uz ovakve certifikate, koji će pacijentima biti jamstvo kvalitete i presudan faktor pri odabiru ustanove u kojoj će provoditi fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Kao članovi prestižne obitelji TEMOS osiguravamo stalan zajednički rad na poboljšanju kvalitete zdravstvenih usluga te sigurnosti i zadovoljstva svih pacijenata  korisnika naših usluga, kao i svih naših zaposlenika.