Koncept liječenja boli objavljen je u časopisu Personalised Medicine Journal.

U upravo objavljenom članku u Personalised Medicine Journal www.futuremedicine.com/doi/full/10.2217/pme-2018-0116 znanstvenici iz Specijalne bolnice Sv. Katarine, Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu itd. opisuju optimalno liječenje boli i bolnih stanja. Uspjeh u liječenju boli i bolnih stanja zahtjeva odabir pravoga lijeka uz minimalne neželjene učinke terapeutskih pripravaka. Ne-opioidni analgetici, blagi opioidni analgetici te jaki opioidni analgetici i dalje predstavljaju osnovu farmakološkog liječenja. Na žalost u više od 50% pacijenata navedeni lijekovi nisu učinkoviti ili dovode do neželjenih učinaka (nus pojave). Za terapijski učinak nekog lijeka, potrebno je ispuniti niz preduvjeta poput metaboličke aktivacije lijeka, vezanja za ciljane receptore, transporta lijeka tzv. „transporterima“ u pojedine stanične odjeljke, itd. Upravo različite varijante gena koji određuju proteine nužne za terapeutski učinak lijeka uvjetuju različitu reakciju na lijekove kod svakog pacijenta.  RightMed® panel kojeg je korporacija OneOme razvila u suradnji s Mayo Clinic, i kojeg u suradnji sa Specijalnom bolnicom Sv. Katarina provodi u kliničkoj praksi obuhvaća analizu 25 gena odgovornih za sintezu proteina važnih za procesuiranje lijekova.